Generelle regler

Kontingent regler

Årligt aktivt medlemskab koster 900,- ( betales halvårligt i februar og august )

Årligt semi aktivt medlemskab koster 500,- ( betales i februar, kun træning ingen kampe)

Årligt passivt medlemskab koster 200,- ( betales i februar )

Medlemmer i kontingent restance, kan ikke deltage i klubbens arrangementer.

Kontingent frie medlemmer

Klubbens formand

Klubbens kasserer

Æres medlemmer af Mosede Boldklub

Træner iflg. kontrakt

Holdledere for hvert hold tilmeldt turnering ( maksimum 2 )

Nye hold i MBK

Nej tak til lukket hold, spillere SKAL stå til rådighed for andre hold.

INGEN tilmelding af hold, før nye spillere er indmeldt i klubben.

Må kun spille i MBK farver og tøj

Dommere i MBK

Alle som har lyst til at blive uddannet som DBU/SBU/DAI dommer, ville kunne få udgifterne dækket af MBK, man skal dog ansøge bestyrelsen FØR uddannelsen påbegyndes. Betingelsen for at få dækket udgifterne, er at vedkommende stiller sig til rådighed for MBK i mindst 1 år som hjemmedommer. Dommere til hjemmekampe ville blive honoreret som hvis det havde været dommer udefra. ( undtaget kørepenge )

Ansøgning om tilskud

Arrangementer hvor alle kunne deltage og som var godkendt af bestyrelsen, kunne søge om tilskud fra MBK. Normal praksis var 200,- i tilskud pr. medlem. Officiel henvendelse skal ske til bestyrelsen. Tilskud er afskaffet indtil videre.

Klublokaler

Klubbens lokaler må kun bruges til MBK arrangementer og mødeaktivitet, dvs. ingen private arrangementer tillades.

Den enkelte gæst har så mulighed for En gang ved selvsyn, at se hvordan klubben er indrettet og deltage i det sociale arrangement på lige fod, som alle andre medlemmer af Mosede Boldklub, gældende for den pågældende aften.

Gæster er IKKE VELKOMMEN til fælles arrangementer, hvor der er deltager/bruger betaling ( afslutningsfesten m.m.).

Gaver

MBK giver gaver til medlemmerne, når et af følgende kriterier er opfyldt. Det er dog IKKE bestyrelsens opgave at holde øje med fødselsdage, bryllupper m.m.

Runde fødselsdage fra 20 – 70 år

Bryllup

Sølvbryllup

Guldbryllup

Øl anlæg

Klubbens øl anlæg kan lånes til private arrangementer. Prisen er 150,- pr lån.

Brian Pedel skal kontaktes for at reserverer øl anlæg. Michael Duerø kan være behjælpelig med bestilling af fustager, min. 4 stk.

Det er brugernes ansvar at øl anlæg bringes frem og tilbage til klubben i intakt tilstand. Erstatning vil komme på tale ved ødelæggelse.

Telt/pavillon

Telt/pavillon udlånes IKKE til private arrangementer.

Hjemmesiden

Alle vigtige oplysninger omkring klubben, hold, bestyrelse, trænere, holdledere arrangementer m.m. findes her. Der findes også et frit forum til at skrive til andre medlemmer.

Mudderhullet = Frit forum, personsager diskuteres ikke her !!!